8α-羟基-α-古芸烯对照品

8α-羟基-α-古芸烯对照品

  【编号】:SPR01687

  【产品名称】:8α-羟基-α-古芸烯对照品

  【规格】:10mg

  【用途】:

  8α-羟基-α-古芸烯对照品

  编号:SPR01687
  英文名称:8α-Hydroxy-α-gurjunene
  CAS No.:70206-70-1
  分 子 式:C15H24O
  分 子 量:220.356
  类别:上海金畔生物科技有限公司,中药对照品
  作为标准品,对照品或者供研究用,不能直接用于人体。