ε-N-马来酰亚胺基己酸-(2-硝基-4-磺酸)-苯酯钠盐

ε-N-马来酰亚胺基己酸-(2-硝基-4-磺酸)-苯酯钠盐

杂双功能交联剂

有货

ε-N-马来酰亚胺基己酸-(2-硝基-4-磺酸)-苯酯钠盐

CAS编号 101554-76-1 | 品牌:Jinpan
epsilon-N-Maleimidocaproic acid-(2-nitro-4-sulfo)-phenyl ester sodium salt

MSDS

质检证书(CoA)

相似产品

  • 分子式 C₁₆H₁₅N₂NaO₉S
  • 分子量434.36
  • PubChem编号 13854811

货号 (SKU) 包装规格 是否现货 价格 数量
E350395-100mg 100mg 期货 ε-N-马来酰亚胺基己酸-(2-硝基-4-磺酸)-苯酯钠盐  
E350395-500mg 500mg 期货 ε-N-马来酰亚胺基己酸-(2-硝基-4-磺酸)-苯酯钠盐  

基本信息

产品名称 ε-N-马来酰亚胺基己酸-(2-硝基-4-磺酸)-苯酯钠盐
英文名称 epsilon-N-Maleimidocaproic acid-(2-nitro-4-sulfo)-phenyl ester sodium salt
英文别名 mal-sac-HNSA
运输条件 冰袋运输

一般描述

ε-N-马来酰亚胺基己酸-(2-硝基-4-磺酸)-苯基酯钠盐(mal-sac-HNSA)是常用的自由水溶性异双功能交联剂,用于偶联含巯基(半胱氨酸)的肽携带蛋白质。mal-sac-HNSA与氨基的反应可通过分光光度法进行监控,因为会伴随释放出1-羟基-2-硝基-4-苯磺酸的二价阴离子。

epsilon-N-Maleimidocaproic acid-(2-nitro-4-sulfo)-phenyl ester sodium salt (mal-sac-HNSA) is an often used freely water-soluble, heterobifunctional crosslinking reagent for conjugation of sulfhydryl (cysteine)-containing peptides to carrier proteins. The reaction of mal-sac-HNSA with amino groups can be monitored spectrophotometrically due to the concomitant release of the dianion of 1-hydroxy-2-nitro-4-benzenesulfonic acid.

相关属性

CAS编号 101554-76-1
折光率 n20D~1.61 (Predicted)
熔点 74° C
储存温度 2-8°C储存
分子量 434.36
分子式 C₁₆H₁₅N₂NaO₉S
品牌 Jinpan
Smiles C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)[O-])[N+](=O)[O-])OC(=O)CCCCCN2C(=O)C=CC2=O.[Na+]
PubChem CID 13854811

发表回复